Duyurular

  DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAKİ YAPILAN ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMESİ VE MESLEKİ ŞİDDTE KARŞI YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİĞİYLE ALAKALI VETERİNER HEKİMLİĞİDE DAHİL ETMEK İÇİN BAŞBAKANA YAZILAN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

           Sayın Başbakanım,

           Tüm dünyada gıda gün geçtikçe daha stratejik bir konu haline gelmekte ve gelişmiş ülkeler hayvan sağlığı ile yeterli ve güvenilir gıda üretimi için yaptıkları çalışmalara özel bir önem vermektedirler. Veteriner hekimler de buna bağlı olarak ciddi ve nitelikli bir eğitim almakta özlük hakları da bu özel duruma göre düzenlenmektedir. Yurdumuzda ise veteriner hekimlik mesleği çalışma alanının önemiyle ters orantılı olarak kan kaybetmektedir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren hayvancılığımızın gelişmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş, salgın hastalıkları bastırmak için büyük fedakârlıklarda bulunulmuş ve veteriner hekimler Kars’tan Edirne’ye birçok bulaşıcı hastalığın bu coğrafyadan silinmesini sağlamışlardır.

           Dünya’da koruyucu hekimliğin ilk bariyeri olarak görülen ve tek sağlık konseptinin temel bileşeni kabul edilen Veteriner hekimliğin ülkemizde hak ettiği değeri bulmaması bizleri üzmekte ve kaygılandırmaktadır. Yüce Meclisimizin çıkardığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık hizmetleri sınıfında kabul edilen mesleğimizin, sağlık çalışanlarına yönelik özlük hakkı düzenlemelerinde genellikle ‘‘hayvan sağlığı hizmeti hariç’’ ibaresiyle düzenlemenin dışında tutulması ayrımcı bir yaklaşımdır.

           Yakın zamanda sağlık hizmeti çalışanlarına ‘‘emeklileri de kapsayacak şekilde özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağı ve fiili hizmet zammı verileceği müjdesi’’ memnuniyetle karşılanmıştır. Diğer taraftan biz Veteriner hekimlere de ‘‘bir kez daha mı hak kaybına uğrayacağız’’ kaygısı yaşatmıştır.

           Gerek kamuda çalışan ve gerekse serbest olarak hizmet veren veteriner hekimler oldukça zorlu çalışma şartlarında bulaşıcı hastalık riski altında görevlerini yürütmektedir. Toplum ve hayvan sağlığını korumak için görevlerini yapan çok sayıda meslektaşımız önemli hastalıklar geçirmiş veya hayatını kaybetmiştir.

           Bu nedenle, sağlık alanında çalışan personelle ilgili özlük hakları ve şiddete karşı yapılacak düzenlemelere kamuda, üniversitelerde, gıda güvenliği alanında ve serbest çalışan Veteriner hekimlerin dâhil edilmesi için gerekli talimatların verilmesi hususunu,

          Saygılarımla arz ederim.

   

  DİLEKÇELERİN ULAŞTIRILACAĞI İLETİŞİM ADRESLERİ;

  BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM: 0312 403 62 82

  [email protected]

  Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı

  0312 287 72 66

  [email protected]

  [email protected]

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  0312 215 23 12

  [email protected]

   

  or
  or